Търсене
Close this search box.

При спазване на условията, посочени в настоящия документ, можете да поискате връщане на
продукти, закупени на нашия уебсайт, и да поискате връщане и/или замяна при следните условия
валидиране и одобрение от наша страна. Ние управляваме връщането на продукти за всеки отделен случай с
крайната цел е да се постигне максимална удовлетвореност на клиентите. Нашата политика за връщане и замяна
включва нов резервен модул за всички покупки, направени на нашия уебсайт.

Определения
Препратки към “Вие”, “Вас”, “клиент” или “клиенти” в настоящата Политика за връщане и замяна
са препратки към купувача, който е закупил нашия продукт на нашия уебсайт.
1.2 Препратките към “ние” или “нас” в тази Политика за връщане и замяна се отнасят до
PRIFE INTERNATIONAL SDN BHD, дружество, надлежно регистрирано в Малайзия.
1.3 “Уебсайт” означава нашата платформа за електронна търговия на адрес
https://iteracare.life/bg/
1.4 Позоваването на “Продукти” се отнася до продуктите, които сте закупили от нашия уебсайт.

2. Изисквания за връщане и замяна.
Клиентът може да поиска от нас да върнем Продуктите при следните обстоятелства:
(а) Продуктите са били дефектни и/или неизправни (т.е. неправилно функциониращи), когато са били получени от
от клиента;
(б) Продуктите, доставени на клиента, се различават съществено или не съответстват на спецификациите, посочени на нашия уебсайт;
(в) За всеки отделен случай, при условие че получим нашето одобрение.
(г) В случай че връщането на продукта е необходимо поради причини като неполучаване на продукта, несъответствия с изображението на продукта, получаване на повреден продукт или просто решение да не желае продукта, клиентът трябва да се свърже с PRIFE INTERNATIONAL SDN BHD, за да започне процеса на връщане. Важно е да се отбележи, че iteracare.life не оказва влияние върху разрешаването или отказа за връщане на продукти, тъй като тази отговорност се носи пряко от PRIFE INTERNATIONAL SDN BHD. Следователно всяко управление, свързано с възвръщаемостта, следва да се извършва единствено от този орган.
(е) След като iteracare.life управлява покупката на продукта в PRIFE INTERNATIONAL SDN BHD, от този момент нататък те са отговорни за доставката на продуктите, всички видове връщания и замени, както и за управлението на гаранцията. Iteracare.life се освобождава от каквато и да е отговорност.

2.2 Без да се засяга параграф 2.1, връщането на Продуктите трябва да:
(а) изпратени до посоченото от нас място;
(б) да бъдат направени в рамките на 21 дни от датата на покупката на уебсайта. Запазваме си правото да
Запазваме си правото да отхвърлим Продуктите, ако връщането е направено след посочения 21-дневен срок.
ограничение;
(в) в тяхното оригинално, неизползвано състояние и с оригиналната им опаковка, освен ако Продуктите не са
дефектни или повредени в момента на получаване от клиента;
(г) прилагане на доказателството за покупка (поръчка за доставка); и

3. Процедури
Процедурата за връщане на Продукти и тяхната замяна е следната:
(а) първо, свържете се с централата, клона или складодържателя чрез приложението за съобщения или
Имейл, за да поискате връщане и замяна на Продуктите
(б) в съобщението или електронната си поща посочете следното:
(i) причината за връщането на Продуктите;
(ii) доказателство за закупуване на Продуктите (Поръчка за доставка);
(ii) снимка или видеоклип на Продуктите, показващи повредата или дефекта (ако има такъв); (iii) снимка или видеоклип на Продуктите, показващи повредата или дефекта (ако има такъв).
Продуктите са дефектни или повредени); и
(iii) всякакви други подкрепящи документи, доказващи претенцията му.

(в) след това ще се свържем с вас в рамките на 7 работни дни от датата на вашето съобщение или имейл и ще ви информираме за нашите констатации.
съобщение или имейл и ние ще ви информираме за резултатите. Моля, имайте предвид, че
(г) накрая ще разгледаме искането ви за връщане на Стоките и ще ги заменим въз основа на
за всеки отделен случай и ние ще ви информираме чрез съобщение или имейл, ако вашият
искането за връщане и замяна е прието.

4. Разходи за доставка
4.1 В случай на непредвидена грешка от наша страна или в случай, че обстоятелствата
обстоятелства, посочени в параграф 2.1, ние поемаме транспортните разходи за връщането на Продуктите от клиента.
връщането на Продуктите.
4.2 В случай че няма вина от наша страна, клиентът поема всички свързани с това разходи.
с отхвърлянето и връщането на Продуктите.
4.3 Ние не носим отговорност за стоки, повредени или изгубени по време на транспортиране, и препоръчваме на клиента да използва транспортна застраховка.
клиентът трябва да използва застрахована пощенска услуга и да получи доказателство за пощенските разходи.

5. Възстановяване на разходи
Бях информиран за политиката за възстановяване на суми/анулиране на резервации; че няма възстановяване на суми, че всички продажби са
Прочетох горния отказ от отговорност и желая да продължа с поръчката си, като разрешавам обработката на поръчката ми.
плащане на моята поръчка чрез https://iteracare.life

6. Ограничения
Никакви промени, анулирания или модификации няма да се прилагат от деня след деня, в който
плащането се обработва и приключва онлайн, ако няма грешка от наша страна.
Запазваме си правото да откажем анулиране или искане за възстановяване на суми в случай на
в случай на съмнение за манипулиране на плащанията по схемата за обезщетение.

7. Измама при връщане
Ще информираме компетентния орган, ако клиентите са уличени в измама с връщане на пари.
например обвинения в кражба или взлом. Често срещан вид измама с връщане е наемането на стоки и
връщане след определен период от време и връщане на откраднати или фалшифицирани стоки (закупени
на неоторизиран продавач).

8. Имате ли нужда от помощ?
Ако имате някакви проблеми, свързани с връщането или замяната на Продукти, можете да се свържете с
обслужването на клиенти чрез нашия имейл адрес

Otvorete chata
1
Scan the code
Zdraveĭte👋🏻 az sŭm José,
Kak moga da ti pomogna?